Các nhà thiên văn SETI nhấn mạnh việc tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất sẽ có bước tiến nhảy vọt khi một loạt các kính thiên văn Allen ở Bắc California đi vào hoạt động hết công suất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 16/8, tại Hội nghị khoa học của Viện Tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất (SETI) ở California, Mỹ, các nhà thiên văn của Viện này đã dự báo rằng trí tuệ ngoài Trái Đất có thể “đến” Trái Đất trong vòng 25 năm nữa.

Ông Seth Shostak, nhà thiên văn cao cấp của SETI nhấn mạnh cơ hội con người nhận biết được trí tuệ ngoài Trái Đất hiện rất khả quan. Cơ sở của dự báo này là phương trình Drake được nhà khoa học Frank Drake thiết lập để tính số lượng nền văn minh ngoài Trái Đất mà con người trên Trái Đất có thể tiếp cận.

Phương trình này tính đến nhiều nhân tố như tốc độ hình thành sao trong thiên hà, số sao có các hành tinh, số hành tinh có thể ở được, số hành tinh có thể phát triển sự sống, trong đó có số hành tinh có thể phát triển sự sống có trí tuệ, số nền văn minh có thể có công nghệ truyền những thông tin về hiện diện của họ vào vũ trụ, thời gian các tín hiệu đó được phát đi…

Các nhà thiên văn SETI nhấn mạnh việc tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất sẽ có bước tiến nhảy vọt khi một loạt các kính thiên văn Allen ở Bắc California đi vào hoạt động hết công suất. Vào năm 2015, dàn kính thiên văn này có thể quét hàng trăm nghìn ngôi sao để tìm các tín hiệu về trí tuệ ngoài Trái Đất.

Nhà thiên văn Seth Shostak cho rằng có thể trình độ công nghệ của trí tuệ ngoài Trái Đất thấp hơn hoặc cao hơn trí tuệ của con người trên Trái Đất nhưng một khi nhận được các tín hiệu từ Trái Đất, họ cũng sẽ không thể không đáp lại.

0 Shares:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like